Aanmelden

Alles wat er in het systeem gedaan kan worden kan alleen door geregistreerde gebruikers gedaan worden. Meld u dus eerst aan als gebruiker.

Metingen kunnen alleen door organisaties gedaan worden. Die hebben klanten en daar wordt gemeten. Om LOSK-QMS te kunnen gebruiken moet een organisatie zich aanmelden (en tzt een abonnement afsluiten)

De inspecteur is degene die metingen aanmaakt en uitvoert. De inspecteur ontvangt nadat hij/zij de opleidingen en examen met goed gevolg heeft voltooid zijn/haar licentie.
Dan pas bent u in het systeem gemachtigd metingen aan te maken en uit te voeren.


  1. Registreer uzelf als gebruiker en registreer u daarna (als u ingelogd bent) als organisatie
  2. Meldt uzelf of uw inspecteur aan voor de opleiding "licensering"
  3. Bij goed gevolg wordt de inspecteur gemachtigd om metingen uit te voeren voor de betreffende organisatie
Registreren als gebruiker

Gebruikt uw organisatie reeds het LOSK QMS systeem en wilt u zich hierbij aansluiten?

Registreren als organisatie

Wilt u uw eigen organisatie aanmelden voor LOSK?